This website uses cookies to improve your experience. Privacy Policy.

Program eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka

Projekt realizowany i dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Unia EuropejskaUnia Europejska

Revolve Bandała, Grzywa, Kaprusiak spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: "Program eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka”

Opis projektu

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkolenia.

Planowane efekty

Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników powodujących u pracowników dolegliwości zdrowotne takie jak m.in. bóle pleców, bóle głowy, zespół cieśni nadgarstka, problemy z krążeniem czy układem oddechowym. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi zidentyfikowanymi w związku z pracą, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm .Program będzie realizowany przez 4 miesiące.

Wartość projektu

73 395,11 zł

Dofinansowanie projektu z UE

62 385,84 zł